Disclaimer

Disclaimer van www.jasonstyres.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.jasonstyres.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Jason’s Tyres Extreme. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jason’s Tyres Extreme is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jason’s Tyres Extreme.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Jason’s Tyres Extreme te mogen claimen of te veronderstellen.

Jason’s Tyres Extreme streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Jason’s Tyres Extreme aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Door gebruiker geplaatste content

De op deze website vermeldde meningen zijn van de gebruiker en geven niet zonder meer het standpunt van Jason’s Tyres Extreme weer. Jason’s Tyres Extreme aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze meningen. Indien u van mening bent dat een review schadelijke informatie bevat kunt u dit melden via info@jasonstyres.com.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.jasonstyres.com op deze pagina.

Jason’s Tyres

Jason’s Tyres bestaat sinds 2000 en is opgedeeld in 3 divisies:

Jason’s Tyres Sale
Tyres Sale levert een compleet en het grootste aanbod bestaande uit gerechapeerde banden (covers tot 57 inch), als ook nieuwe en tweedehands banden.

Jason’s Tyres Network
Network is een samenwerkingsverband binnen Europa met zeer ervaren partnerbedrijven, die dezelfde kernwaarden hanteren als Jason’s Tyres en haar klanten. Hierdoor kunnen wij ook voor uw vragen een snelle oplossing realiseren.

Jason’s Tyres Extreme
Extreme levert het complete programma rond dumpers, loaders, kranen en het volledige E.M. programma. Wij beschikken over alle A-merken (o.a. Michelin, Goodyear en Bridgestone).
Onze specialisatie ligt vooral op het vlak van E.M. en truckbanden.

Inschrijving Nieuwsbrief

Contactgegevens:

Adres:
Galvaniweg 5
6101 XH Echt
Nederland

Contact:
Telefoon: 0031 (0)475 711 365
Fax: 0031 (0)475 470 207
Mail: Info@jasonstyres.com

Volg ons:
Facebook
YouTube